V souladu s ustanoveními královského výnosu 933/2021 španělské vlády ze dne 26. října, který stanoví povinnosti evidence dokumentů a informací při ubytovacích činnostech na základě principu ochrany bezpečnosti veřejnosti a bezpečnosti občanů, informujeme že je povinností všech hostů poskytnout osobní údaje vyžadované platnými předpisy a také podepsat cestovní části (všechny osoby starší 14 let; pokud jde o osoby mladší 14 let, jejich rodiče nebo zákonní zástupci musí poskytnout údaje); stejně tak se u vchodu do ubytování prokažte pasem nebo průkazem totožnosti. V případě odmítnutí může být na základě práva na vstup odepřen vstup.