Vadovaudamiesi spalio 26 d. Ispanijos vyriausybės Karališkojo dekreto 933/2021, nustatančio dokumentinės registracijos ir informacijos pateikimo įsipareigojimus apgyvendinimo veikloje, nuostatomis, remiantis visuomenės ir piliečių saugumo apsaugos principu, informuojame Jūs, kad visi svečiai privalo pateikti asmens duomenis, kurių reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, taip pat pasirašyti keliautojo dalis (visi vyresni nei 14 metų; jaunesniems nei 14 metų asmenims – jų tėvai ar teisėti globėjai). privalo pateikti duomenis); taip pat prie įėjimo į būstą parodyti pasą arba asmens tapatybės dokumentą. Atsisakymo atveju, remiantis teise įleisti, gali būti uždrausta atvykti.