I samsvar med bestemmelsene i kongelig resolusjon 933/2021 av 26. oktober fra Spanias regjering, som fastsetter forpliktelsene til dokumentarregistrering og informasjon i losjivirksomhet, i kraft av prinsippet om sikkerhetsbeskyttelse offentlig og borgers sikkerhet, informerer vi du at det er alle gjesters plikt å oppgi personopplysningene som kreves av gjeldende regelverk, samt å signere de reisende delene (alle de over 14 år, med hensyn til de under 14 år, deres foreldre eller foresatte må oppgi dataene); samt vise pass eller identifikasjon ved inngangen til overnattingsstedet. Ved avslag kan det i kraft av adgangsretten nektes adgang.