Zgodnie z postanowieniami Dekretu Królewskiego 933/2021 z dnia 26 października Rządu Hiszpanii, który ustanawia obowiązki rejestracji dokumentów i informacji w czynnościach związanych z zakwaterowaniem, kierując się zasadą ochrony bezpieczeństwa publicznego i obywatelskiego, informujemy Państwa, że ​​obowiązkiem wszystkich gości jest podanie danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy oraz podpisanie części podróżnych (wszystkie osoby powyżej 14 roku życia; w przypadku osób poniżej 14 roku życia ich rodzice lub opiekunowie prawni) musi podać dane); a także okazać paszport lub dowód tożsamości przy wejściu do obiektu. W przypadku odmowy, na mocy prawa wstępu, można odmówić wjazdu.