I enlighet med bestämmelserna i kungligt dekret 933/2021, av den 26 oktober, från Spaniens regering, som fastställer skyldigheterna för dokumentregistrering och information i logiverksamhet, i enlighet med principen om säkerhetsskydd för allmänheten och medborgarnas säkerhet, informerar vi du att det är alla gästers skyldighet att tillhandahålla de personuppgifter som krävs enligt gällande regler samt att signera resenärsdelarna (alla som är över 14 år, med avseende på de under 14 år, deras föräldrar eller vårdnadshavare måste tillhandahålla uppgifterna); samt visa ditt pass eller legitimation vid entrén till boendet. Vid avvisning kan i kraft av rätten till inträde nekas inträde.